Vad återbetalas vid en retur?

Vi återbetalar hela varans värde så länge den, eller förpackningen, inte är skadad. Dock återbetalar vi inte några fraktkostnader. 

Efter vi har mottagit returvaran återbetalar vi köpet till det konto som användes vid betalning inom max 10 dagar. När en retur för en order med ett orderbelopp över gränsen för fraktfritt, resulterar i ett nytt totalt orderbelopp under gränsen för fraktfritt, tillkommer frakt. Detta gäller även om en hel order med ett totalbelopp över gränsen för fraktfritt returneras.