Inom garantitiden

Om det är så att din trimmer inte längre fungerar som du tycker att den bör så kan vi självklart hjälpa dig, men för att allt skall gå så smidigt som möjligt behöver du från djupet av ditt hjärta ställa dig bakom följande påståenden:

 • Du har säkerställt att motorn inte går när skäret inte sitter på.
 • Du har rengjort skäret regelbundet enligt instruktionsmanualen.
 • Du har rengjort skäret nyligen enligt instruktionsmanualen.
 • Du har oljat in skäret regelbundet.
 • Du har oljat in skäret nyligen.
 • Du har inte tappat trimmern i golvet.
 • Du har inte tvättat trimmern och/eller dess skär i vatten.

Är det så att du kan hålla med om samtliga ovanstående punkter så ber vi dig kontakta vår kundtjänst så skickar vi dig en fraktsedel via epost eller brev om du inte har möjlighet att skriva ut själv, så att du inte behöver betala några fraktkostnader. Tänk på att paketera din trimmer väl så att den överlever posthanteringen.

Då vi själva inte reparerar trimmers kommer den att skickas direkt till grossisten i Sverige där din maskin kommer att undersökas av deras tekniker. Om de efter undersökning slår fast att det är ett produktfel kommer felet åtgärdas och trimmern retuneras utan några kostnader. Skulle trimmern inte gå att åtgärda kommer den att bytas ut mot en ny, självklart även detta utan någon kostnad.

För att teknikern skall kunna återskapa felet behöver du skicka med följande om det gäller en trimmer:

 • Laddare
 • Laddställ (om du har och använder ett sådant)
 • Trimmern med monterat skärhuvud

Om något av ovanstående inte skickas med kommer vi be er skicka in delarna som saknas på egen bekostnad innan genomgång av maskinen kan genomföras. 

Skulle det vara så att teknikerna kommer fram till att det är ett handhavandefel (som inte täcks av garantin) som till exempel, inte rengjort/smort skär, om maskinen har varit tappad (ja, inne i trimmern går det att se om den varit tappad) eller helt enkelt felaktigt hantering kommer istället ett kostnadsförslag för att åtgärd och frakt om så behövs meddelas.

Det Nr #1 vanligaste felet varför en trimmer inte fungerar eller inte klipper som den skall är att skäret inte är rengjort och insmort.

Observera, vill ni inte att trimmern skall åtgärdas kommer den att returneras snarast och ni kommer att bli fakturerad 399kr för fraktkostnader och servicegenomgång.

Utanför garantitiden

Skulle det vara så att din trimmer behöver lite extra kärlek utöver den normala rengöringen och inoljningen kan vi självklart hjälpa dig med det.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Grovrengöring av din trimmer, både på insidan och utsidan.
 • Byte av det inbyggda batteriet
 • Grovrengöring av skär
 • Byte av skadade eller utslitna komponenter

Kontakta vår kundtjänst för att boka in en service.

En övergripande genomgång med rengöring kostar inklusive ToR frakt 399kr, skulle ytterligare kostnader tillkomma meddelas ni om detta via epost innan åtgärd.