Vad betyder det att ett batteri har minneseffekt?

Att ett batteri har minneseffekt innebär, enkelt uttryckt, att batteriet kommer ihåg effektbehovet från förra laddningen.
Detta innebär att batterier med minneseffekt måste vara helt tomma innan laddning, annars försämras kapaciteten snabbare än normalt. Problemet kan alltså oftast avhjälpas genom att cykla batteriet några gånger, dvs upprepade fullständiga laddningar och urladdningar.